Kalbim sende kaldı, kır gitsin...

16 Haziran 2008 Pazartesi

* BAST *BAST ( efsane )
Mısır mitolojisine göre Bastet tanrılar tanrısı Ra'nın kızıdır. Ne olmuş, nasıl olmuş bilinmez; bu güzel kız birgün babasına kızarak; Mısır'ın güneyindeki Nubia çolünde inzivaya çekilerek korkunç bir aslana dönüşmüş. Gel zaman, git zaman Ra kızını affedip, Mısır'a geri çağırmış. Bunun üzerine aslan görüntülü Bastet ; Assuan yakınlarındaki Philae kıyılarında Nil sularına girerek yıkanmış ve hemen orada sevimli bir kediye dönüşerek, üzerine bindiği bir kayıkla, Mısır'ın kuzeyindeki Bubastis'e kadar gelip, bu bölgede tanrısal yaşamını devam ettirmeye başlamış. Gözleri yaşlı, kırgın ve kızgın kız; neşe dağıtan, uysal sevimli bir yaratığın simgelediği güzel bir tanrıça olup çıkıvermiş....

Hiç yorum yok: